Gimnazijos tradicijos

Tradiciniai renginiai ir šventės

Mokslo ir žinių diena
Europos kalbų diena
Tarptautinė mokytojų diena
Konstitucijos diena
Adventinė popietė
Naujųjų Metų karnavalai
Šimtadienis
Senelių šventė
Jau esu pirmokas
Kaziuko mugė
Motinos diena
Mokslo metų baigimo šventė

Projektai, pilietinės akcijos ir socialinių įgūdžių formavimo programos

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-osios minėjimui
Akcija „Vasario 16-oji: švęskime išradingai“
Kovo 11-osios minėjimas
Antinikotininio klubo projektas
Aplinkotvarkos akcija „Darom“
Tolerancijos diena
AIDS diena
„Savaitė be patyčių“