Mokiniai

Mokiniai mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
– pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokosi 17 mokinių;
– pagal pradinio ugdymo programą mokosi 66 mokiniai;
– pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi 93 mokinai;
– pagal vidurinio ugdymo programą mokosi 30 mokinių.
___________________________________________________________________________________________________________
mc_mok_1vnt

___________________________________________________________________________________________________________

Comments are closed.