„Zipio draugai“

Antrus metus Vilniaus raj. Mickūnų gimnazija dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programoje dalyvauja priešmokyklinės grupės vaikai, o užsiėmimus jiems veda soc. pedagogė D. Oberlian.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa ne tik padeda vaikams įveikti juos ištikusius sunkumus, bet ir parodyti, kaip svarbu kalbėtis
su kitais žmonėmis, kai apima liūdesys ar pyktis, ir kaip svarbu išklausyti kitus, kai jiems liūdna ar pikta.
Skiriama daug dėmesio vaiko gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą.
Programą ,,Zipio draugai“ sudaro 6 dalys arba moduliai. Kiekviena dalis padalinta į keturias savaitines
valandėles. Kiekviena dalis skirta kitai temai:
1 dalis – Jausmai
2 dalis – Bendravimas
3 dalis – Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas
4 dalis – Konfliktų sprendimas
5 dalis – Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas
6 dalis – Įveikiame

Daugiau informacijos rasite čia:
ZIPIO DRAUGAI
zipio-draugai