Ataskaitos

Ataskaita_2020_12_28 mokinių

Ataskaita_2020_12_28 mokytojų

Ataskaita_2020_12_28 platusis

Ataskaita_2020_12_28

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2019 m.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________