AKIM bibliotekos projektas

2011-2013 m. gimnazijos/mokyklos biblioteka dalyvauja ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP+) projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM ).
Tikslas:
Mokyklos bendruomenės (8-12 klasių mokinių) atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklos bendruomenei, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.
Rezultatai:
Projekto dėka gimnazijos/mokyklos biblioteka 2011-2013 metais nemokamai gaus 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, o vykdomas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) kartu su partneriais – 11 meno kūrėjų sąjungų ir 11 kultūros žurnalų redakcijų.
___________________________________________________________________________________________________________
Vasario 22 d. mokykloje su paskaitų-forumo ciklu „Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ lankėsi AKIM („Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“) partnerio VšĮ „Efektyvios politikos“ direktorius Vidmantas Staniulis ir AKIM modulinės darbo grupės vadovas Vladas Liepuonius.
Susitikimo metu buvo įteikti konferencijos, kurioje anksčiau dalyvavo vienuoliktokai, pažymėjimai.
Tai buvo pirmoji paskaita iš trijų apie istorinę kaitą. Lektoriai, jau aplankę per trisdešimt Lietuvos mokyklų, žinojo, kaip pristatyti temą. Prikaustė moksleivių dėmesį gretindami istoriją su dabartimi, nuolat juokaudami ir įtraukdami moksleivius į paskaitą.
Moksleivių atsiliepimai puikūs, lauksime lektorių ir finalinėje paskaitų ciklo dalyje, po kurios moksleiviams bus įteikti diplomai už dalyvavimą ir bendradarbiavimą.


___________________________________________________________________________________________________________
PASKUTINĖ PROJEKTO AKIM PASKAITA
Balandžio18 d. į Mickūnų vid. mokyklos aktų salę mokiniai ir mokytojai rinkosi anksti. Priežastis – jau pažįstamas lektorius V. Liepuonius skaitys paskutiniąją ciklo ,,Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ paskaitą ,, Lietuvos įnašas į Baltijos šalių regiono politinę kultūrą“ ir įteiks sertifikatus.
Trijų paskaitų metu svečias ne tik įdomiai pasakojo, bet ir diskutavo su moksleiviais. Įdomi istorijos, geografijos, literatūros, pilietiškumo sintezė – tai galimybė sužinoti, o kai kuriuos dalykus prisiminti bei pasikartoti.
Už dalyvavimą projekto renginiuose visiems moksleiviams įteikti sertifikatai.
Dėkojame projekto partneriui – Viešajai Įstaigai ,,Efektyvi politika“, lektoriui V. Liepuoniui ir laukiame kitų susitikimų.