Projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas,,

Mickūnų gimnazijoje vykdomas projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas,, Balandžio 28 d. 7 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo žalingų įpročių ir priklausomybių prevencijos mokymuose.