Ugdymas karjerai

Tikslas:
Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;
Vykdoma veikla:
– kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir užsienyje ( joms keliamus reikalavimus, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.)
– vedamos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, padėti priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.
– vedami grupiniai užsiėmimai, kurių metu susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą profesinę karjerą.

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo:
Profesinio informavimo ir karjeros koordinavimo darbo grupė:
¢Julija Agafonova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
¢Tatjana Koženevska – ugdymo karjerai koordinatorė
¢IIG-IVG klasių vadovai
¢Alia Lebedeva – bibliotekininkė

¢Konsultacijos mokiniams –

¢Konsultacijos tėvams –

¢Dėl konsultacijų galima kreiptis indvidualiai .

√ Karjeros koordinatorė Tatjana Koženevska
kab. Nr. 26.1

Ugdymo karjerai programa, ministro įsakymas
Ugdymo-karjerai-tvarkos-aprašas
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI MODELIS

LAMABPO tinklapis http://www.lamabpo.lt 

LIETUVOS UNIVERSITETAI

Valstybiniai universitetai

Pavadinimas

Daugiau   informacijos

Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt/index.php/lt/100955/
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt/lt/informacija_stojantiesiems/ktu_priemimas.asp
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt/studijos/
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt/priemimas/2011
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://lmta.lt/web/?page_id=120
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt/studentams/lsmu-studiju-programos-1
Aleksandro Stulginskio universitetas http://www.lzuu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/norintiems_studijuoti/
Šiaulių universitetas http://su.lt/stojantiesiems/priemimas
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt/index.php/pageid/869
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt/lt/priemimas/
Lietuvos edukologijos universitetas http://www.vpu.lt/priemimo_komisija/Page.aspx?pageID=3512
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu.html

Nevalstybiniai universitetai

Pavadinimas

Daugiau informacijos

Europos humanitarinis universitetas http://lt.ehu.lt/studies/bachelor/programs/
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt/index.php/bakalauro_studijos/723
LCC tarptautinis universitetas http://www.lcc.lt/lt/bendrasis-priemimas
Verslo ir vadybos akademija http://www.vva.lt/index.php/priemimas
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla http://busimiems.tvm.lt/lt
Kauno Kazimiero Simonaičio universitetas www.ksu.lt

______________________________________________________________________________________________
NAUDINGOS NUORODOS MOKINIAMS

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Asmenybės kryptingumo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius
http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

 INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt/std_programos.html
www.studijos.lt/mokymo_programos

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://baluskaiciuokle.lt/

 

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt
http://kalba.lt/
http://eac.osf.lt
www.balticstudent.lt

Mūsų mokyklos bibliotekoje yra leidinys „Kur stoti užsienyje 2012 m.“

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos
http://www.europass.lt/cv

 

DARBO IEŠKA

Lietuvos darbo birža
http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx
Darbo ieškos portalai
http://www.cv.lt/index.do
http://www.cvonline.lt/
http://www.cvmarket.lt/
http://www.manager.lt/
http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba