Gimnazijos misija ir vizija

Vizija
Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą mokiniams, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdyti socialinę ir moralinę brandą besikeičiančioje ir besimokančioje visuomenėje.

Misija
Kokybiško ugdymo ir ugdymosi moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje

Filosofija
: „Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami.“ Aristotelis

Gimnazijos vertybės:
mokymasis, bendravimas ir bendradarbiavimas, tolerancija, atsakomybė