Administracja

administracja

Dyrektor
Małgorzata Radziewicz
tel.: 852386387
Starszy nauczyciel historii

beata

Wicedyrektor do spraw nauczania
Beata Naruniec
tel.: 852386269
Nauczyciel jęz. polskiego

julia

Wicedyrektor do spraw nauczania
Julija Agafonowa
tel.: 852386387

eduardo

Wicedyrektor do spraw gospodarczych
Edward Sczęsnowicz
tel.: 852386387