Rada Gimnazjum

Nauczycielie:
1. Tatjana Kożenewska – nauczyciel metodyk geografii
2. Ala Lebedewa – starszy nauczyciel jęz. rosujskiego
3. Teresa Pavlovska – nauczyciel metodyk klas początkowych
Uzcniowie:
1. Patricijus Paulius Ancewiczius
2. Ariadna Baratowa
3. Dorota Chołkowskyte
Rodzice:
3. Edyta Griszkewicziute
4. Andżelika Puczko
5. Reanta Woronowicz