Mokytojų metodinė taryba

Liudmila Laurinavičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Eleonora Makovska – biologijos mokytoja metodininkė
Ana Taraškevič – matematikos mokytoja metodininkė
Leokadija Malevska – fizikos mokytoja metodininkė
Svetlana Monid – technologijų mokytoja metodininkė
Kristina Vitlicka – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja
Natalja Tiurnina – anglų kalbos mokytoja metodininkė
Vaclava Šukštul – istorijos, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
Ona Avižinienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
Tatjana Koženevska – geografijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos sekretorė
Beata Narunec– lenkų kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė

MICKŪNŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ

METODINĖS GRUPĖS

• Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė Liudmila Laurinavičienė
Narės: Emilija Oberlian, Gražina Narvoiš, Teresa Povlovska.

• Socialinių mokslų (istorija, geografija, ekonomika) mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė Tatjana Koženevska.
Nariai: Malgožata Radevič, Vaclava Šukštul, Valerijus Keda.

• Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė.
Pirmininkė Leokadija Malevska.
Narės: Eleonora Makovska, Galina Kumpan.

• Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė Ana Taraškevič
Nariai: Janina Vysocka, Leonard Syrnicki, Jolanta Kozlovskienė.

• Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė Svetlana Monid.
Nariai: Svetlana Monid, Teresa Janovič, Janina Tvorogal, Markas Vaitonis.

• Kalbų mokytojų metodinė grupė:
1. Gimtoji kalba (lenkų). Pirmininkė Kristina Vitlicka
Nariai: Diana Oberlian, Beata Narunec, Romualda Lapševič.
2. Užsienio kalbų (rusų, anglų). Pirmininkė Natalja Tiurnina
Nariai: Vaclava Šukštul, Alia Lebedeva.
3. Lietuvių kalba. Pirmininkė Ona Avižinienė
Nariai: Jolanta Stefanovičienė, Albinas Lazauskas.

• Klasės vadovų metodinė grupė
Pirmininkė Vaclava Šukštul
Nariai: Eleonora Makovska, Alia Lebedeva, Kristina Vitlicka, Diana Oberlian, Ana Taraškevič, Julija Agafonova, Tatjana Koženevska.

Metodinės tarybos pirmininkė Ona Avižinienė

Metodinės tarybos sekretorė Tatjana Koženevska