Laisvos darbo vietos

Mickūnų gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms  užimti (0,5 etato, nuolatinis darbas)
Darbo aprašymas:
• Mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais),
mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis,
rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
• Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų
nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimą;
• Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos
poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių
priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių
prevencija, intervencija, postvencija;
• Tyrimai.

Reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas;
  • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Privalumas darbo su IKT patirtis.

 Reikalingi dokumentai:

  • prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  • gyvenimo aprašymas (CV);
  • sveikatos dokumentas;
  • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV su nuoroda „Psichologo“ lauksime el. pašto adresu mickunu.gimnazija@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui.
________________________________________________________________