Edukacinės dienos

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:
pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Mokiniams sudarytos galimybes lankytis muziejuose ir kituose renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas.
skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Gimnazijos mokiniai dalyvauja gimnazijos savivaldoje bei prisideda prie renginių ir įvairių akcijų organizavimo.
Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.

Comments are closed.