Informacija tėvams

sveikata
patarimai-tevams

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.

Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.
covidd-19

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukai ir pirmokai pietaus nemokamai

2019 m. gruodžio 5 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai visose Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinat jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunamų pajamų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl nemokamų pietų (nevertinant gaunamų pajamų) vienas iš priešmokyklinio amžiaus grupės ar pirmos klasės mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) jau nuo š. m. liepos 1 d. gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruotą – į seniūniją, kurioje faktiškai (gyvena) arba pateikti prašymą elektroniniu būdu per Socialines paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.
Apie įstatymo pakeitimus skaitykite: parama mokiniams
**************************************************************************
Aktualūs dokumentai mokinių tėvams:

Priėmimo į mokyklą prašymo forma

Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos nuostatai

Mickūnų gimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės

Nuotolinio mokymosi elgesio internete taisyklės

*************************************************************************

KARJEROS UGDYMO CENTRE
Dirba – karjeros koordinatorė Tatjana Koženevska (16.2 kabinetas)
Dėl profesinio informavimo ir konsultavimo galima kreiptis į Profesinio informavimo ir karjeros koordinavimo darbo grupę:

Juliją Agafonovą – direktoriaus pavaduotoją ugdymui
Dianą Oberlian – socialinę pedagogę, 12 kl. vadovę
Alią Lebedevą –bibliotekininkę.

VYKDOMA VEIKLA:

  • Kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir užsienyje (joms keliamus reikalavimus, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.).
  • Vedamos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, padėti priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.
  • Vedami grupiniai užsiėmimai, kurių metu susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą profesinę karjerą.

Naudinga nuoroda: Psichologo informacija tėvams

Naudinga nuoroda: Socialinio pedagogo informacija tėvams

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TEIKIAMA:

Psichologo asistentė
Tatjana Koženevska

16.2 kab.

Tel. 852386387

Socialinė pedagogė
Diana Oberlian

9 kab.

Tel. 852386387

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Julija Agafonova

13 kab.

Tel. 852386387

Naudingos nuorodos tėvams:

Bendras pagalbos telefonas – 112.

Mokyklos direktorė Malgožata Radevič 8 5 2386 387.

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas Beata Narunec 8 5 2386 269.

Esate mama, tėtis ar globėjas, susirūpinęs savo vaiko sveikata ar auklėjimu? Čia rasite įvairių paslaugų, projektų ir programų, kurios teikiamos vaikams ir visai šeimai. www.ssinstitut.lt/

Norite geriau suprasti, su kokiomis problemomis susiduria jūsų vaikai ir kaip jiems galite padėti? Apsilankykite tinklalapyje www.psichologai-psichiatrai.lt/

Jūsų artimieji patyrė sukrečiančių įvykių ir jiems reikalinga profesionali specializuota psichologų pagalba? Nemokamos konsultacijos http://www.psichotraumatologija.fsf.vu.lt/

Jei rūpesčiai trukdo gyventi – dirbti, mokytis, ilsėtis, bendrauti, atlikti kasdienius darbus, o atsakymų į rūpimus klausimus nerandate knygose ir reikalinga nuomonė iš šalies, kreipkitės į specialistus: www.seimospsichologas.org/

Siekiate sužinoti, kaip tinkamai drausminti vaikus ir padėti valdyti pyktį? Domitės vaikų emocinio intelekto lavinimu? Užsukite į tinklalapį www.egu.lt/

Reikia pagalbos nukentėjusiems dėl teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar pan.? Turite klausimų apie teisių ir laisvių apsaugą, saugumo užtikrinimą, veiksnių ar saugaus eismo priežiūrą? Apsilankykite svetainėje www.policija.lt

Nesate tikras, ką naujo dar gali atrasti internete benaršydami jūsų vaikai? Užsukite www.draugiskasinternetas.lt ir sužinokite tai, ką jau seniai turėjote žinoti.

Jeigu jums svarbu, kaip gerinama vaikų padėtis, jų vystymosi, auklėjimo, ugdymo ir gyvenimo sąlygos, tinklalapyjehttp://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikairasite visą naujausią informaciją.

Turite klausimų dėl socialinės paramos? Visus atsakymus rasite svetainėje http://www.spcentras.lt/Apie-mus-677.html.

Reikia skubios pagalbos vaiko asmenybės savireguliacijos, sutrikusios raidos, mokymosi ar profesijos pasirinkimo klausimais? Skambinkite į Vilniaus rajono psichologinę-pedagoginę tarnybą tel. 8 5 243 9429.

Neramu dėl sutrikusio vaikų maitinimosi? Jums padės Valgymo sutrikimų centro darbuotojai (tel.  8 5) 26 2 59 79).