MEPA

untitled

INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ RASITE ČIA:
BENDRI REIKALAVIMAI

INFORMACIJA 1

Kaip susisiekti su ES?
INTERNETU:
Informacija visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis teikiama svetainėje Europa
https://europa.eu
ASMENIŠKAI:
Visoje Europoje yra šimtai vietinių ES informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_lt
PER LEIDINIUS APIE EUROPĄ
https://publications.europa.eu/en/home
PER EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVYBES
https://ec.europa.eu/commission/index_lt
PER EUROPOS PARLAMENTO INFORMACIJOS BIURUS
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
PER EUROPOS SĄJUNGOS DELEGACIJAS
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en