Gimnazijos psichologas

Psichologinė pagalba mokykloje
Gimnazijos psichologo asistentė Tatjana Koženevska marta1998@gmail.com   dirba 16.2 kabinete.

Psichologinės pagalbos tikslas – psichologinės pagalbos mokiniams, jų tėvams bei mokyklos bendruomenės nariams teikimas.
Veiklos uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines ir ugdymosi  problemas.
 • Teikti individualią ir grupinę pagalbą mokiniams turintiems elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų, jų tėvams ir mokytojams.
 • Padėti stiprinti mokinių tarpusavio teigiamą bendravimą.
 • Vykdyti mokinių , tėvų (globėjų), pedagogų švietimą vaiko psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Organizuoti individualias ir grupines profesinio tinkamumo konsultacijas;
 • Kurti ir vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas.

 Veiklos kryptys:

 • Bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti gimnazijos specialiojo ugdymo komisijoje.
 •  Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 •  Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

 Mokiniai kviečiami kreiptis, jei:

 • Nesutaria su draugais;
 • Jei kyla sunkumų moksluose;
 • Pykstasi su tėvais ar mokytojais,
 • Jaučiasi vienišais, nemylimais;
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Į psichologę tėveliai gali kreiptis, kai:

 • Nerimauja dėl vaiko elgesio ir emocinių problemų;
 • Ieško naudingesnių auklėjimo metodų;
 • Nori pagerinti Jūsų su vaikų bendravimą;

Nori padėti vaikui  lengviau išgyventi sunkias situacijas šeimoje (skyrybas, artimojo netektį ir kitą);

 • Jūsų vaikui  kyla sunkumų moksluose;
 • Turite profesijos pasirinkimo klausimų.
 • Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

Naudingos nuorodos:
www.saugus-vaikas.lt – Saugaus vaiko centras, kuriuo pagrindinis veiklos tikslas yra vaikų prievartos ir kitų vaikų krizių prevencija bei intervencija, suteikiant  kvalifikuotą pagalbą, mokant specialistus, šviečiant vaikus, tėvus ir visuomenę.

www.children.lt – „VAIKO NAMAS“ – tai nevyriausybinė, nesiekianti pelno organizacija, veikianti psichologinės-socialinės, informavimo, švietimo srityse, siekianti užkirsti kelią vaikų prievartai bei teikti visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo prievartos vaikams ir jų šeimos nariams.

www.raida.lt- centras teikiantis vaikų psichiatrijos, psichologinės, logopedinės pagalbos paslaugas.

www.vaikulinija.lt –   Tarnyba teikianti psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams

www.jppc.lt – nevyriausybinis, ne pelno siekiantis jaunimo psichologinės paramos centras, kuriuo pagrindinis  tikslas – teikti vaikams ir jaunimui psichologinę – socialinę paramą.

www.moters-pagalba.lt – Psichologinė pagalba moterims, savitarpio palaikymo ir savivertės atstatymo grupės.

www.augink.lt – Socialinė iniciatyva siekianti, kad vaikai augtų šeimoje, kurioje netrūksta bendravimo bei šilumos. Puslapyje yra nemažai patarimų tėvams, galima pasikonsultuoti su  psichologu arba advokatu.

http://www.austejosblogas.lt – Čia gausu nesudėtingų praktinių darbelių, žaidimų ir idėjų turiningiems pokalbiams su vaikais. Tai praktinė ikimokyklinukų lavinimo enciklopedija.

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos telefonų numeriai ir darbo laikas
Pokalbiai telefonais, kurių numeriai prasideda 8 800 xxxxx, skambinantiems NEMOKAMI. Šiais numeriais galima skambinti iš visos Lietuvos

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
1 Jaunimo linija; Budi savanoriai  konsultantai 8 800 28888 I-V  16:00-7:00,I-VII  visą parą
2 Vaikų linija; Budi savanoriai konsultantai 11 61 11 I-VII 11:00–21:00
3 Rusakalbių linija; Budi savanoriai konsultantai 8 800 77277 I-V  13:00-18:00
4 Pagalbos moterims linija; Budi savanorės konsultantės 8 800 66366 I-V  18:00-21:00
5 Vilties linija; Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 8 800 60700 I-VII  10:00-06:00

.

Comments are closed.