Gimnazijos specialusis pedagogas


Mokyklos specialioji pedagogė dirba 19 kabinete
Tikslai:
1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
2. Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais, įtėviais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo(si) procese, mokyklą aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
Uždaviniai:
1. Padėti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.
2. Padėti gimnazijos pedagogams atpažinti mokinių vystymosi ypatingumus ir jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
3. Atlikti stebėjimus, tyrimus, įvertinti vaikų gebėjimus, kuo jaunesniame amžiuje aiškintis jų nesėkmių priežastis.
4. Teikti mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams) kvalifikuotą pedagoginę pagalbą.
5. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus, įtėvius) pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
6. Bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba.
7. Dalyvauti specialiems pedagogams skirtuose kursuose, seminaruose, konferencijose.
8. Tobulinti asmeninę kompetenciją.

Plačiau susipažinsite paspaudę nuorodą:
Specialiosios pedagogės detalusis veiklos planas metams

Naudingos nuorodos:
www.saugus-vaikas.lt – Saugaus vaiko centras, kuriuo pagrindinis veiklos tikslas yra vaikų prievartos ir kitų vaikų krizių prevencija bei intervencija, suteikiant  kvalifikuotą pagalbą, mokant specialistus, šviečiant vaikus, tėvus ir visuomenę.

www.children.lt – „VAIKO NAMAS“ – tai nevyriausybinė, nesiekianti pelno organizacija, veikianti psichologinės-socialinės, informavimo, švietimo srityse, siekianti užkirsti kelią vaikų prievartai bei teikti visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo prievartos vaikams ir jų šeimos nariams.

www.raida.lt- centras teikiantis vaikų psichiatrijos, psichologinės, logopedinės pagalbos paslaugas.

www.vaikulinija.lt –   Tarnyba teikianti psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams

www.jppc.lt – nevyriausybinis, ne pelno siekiantis jaunimo psichologinės paramos centras, kuriuo pagrindinis  tikslas – teikti vaikams ir jaunimui psichologinę – socialinę paramą.

www.moters-pagalba.lt – Psichologinė pagalba moterims, savitarpio palaikymo ir savivertės atstatymo grupės.

www.augink.lt – Socialinė iniciatyva siekianti, kad vaikai augtų šeimoje, kurioje netrūksta bendravimo bei šilumos. Puslapyje yra nemažai patarimų tėvams, galima pasikonsultuoti su  psichologu arba advokatu.

http://www.austejosblogas.lt – Čia gausu nesudėtingų praktinių darbelių, žaidimų ir idėjų turiningiems pokalbiams su vaikais. Tai praktinė ikimokyklinukų lavinimo enciklopedija.

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos telefonų numeriai ir darbo laikas
Pokalbiai telefonais, kurių numeriai prasideda 8 800 xxxxx, skambinantiems NEMOKAMI. Šiais numeriais galima skambinti iš visos Lietuvos

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
1 Jaunimo linija; Budi savanoriai  konsultantai 8 800 28888 I-V  16:00-7:00,I-VII  visą parą
2 Vaikų linija; Budi savanoriai konsultantai 11 61 11 I-VII 11:00–21:00
3 Rusakalbių linija; Budi savanoriai konsultantai 8 800 77277 I-V  13:00-18:00
4 Pagalbos moterims linija; Budi savanorės konsultantės 8 800 66366 I-V  18:00-21:00
5 Vilties linija; Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 8 800 60700 I-VII  10:00-06:00

.