Informacija mokiniams

KARJEROS UGDYMO CENTRE
Dirba – karjeros koordinatorė Tatjana Koženevska (16.2 kabinetas)
Dėl profesinio informavimo ir konsultavimo galima kreiptis į Profesinio informavimo ir karjeros koordinavimo darbo grupę:

Juliją Agafonovą – direktoriaus pavaduotoją ugdymui
Dianą Oberlian – socialinę pedagogę
Ana Taraškevič – 12 kl. vadovę
Alią Lebedevą –bibliotekininkę.

VYKDOMA VEIKLA:

  • Kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir užsienyje (joms keliamus reikalavimus, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.).
  • Vedamos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, padėti priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.
  • Vedami grupiniai užsiėmimai, kurių metu susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą profesinę karjerą.

Naudinga nuoroda: psichologo informacija mokiniams

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TEIKIAMA:

Psichologo asistentė
Tatjana Koženevska

16.2 kab.

Tel. 852386387

Socialinė pedagogė
Diana Oberlian

9 kab.

Tel. 852386387

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Julija Agafonova

13 kab.

Tel. 852386387

Naudingos nuorodos mokiniams:

Bendras pagalbos telefonas – 112.

Mokyklos direktorė Malgožata Radevič 8 5 2386 387.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Beata Narunec 8 5 2386 269.

 

 Turi klausimų apie žmogaus teisių pažeidimus, teisių ir laisvių apsaugą, savo ir kitų saugumo užtikrinimą? Apsilankyk svetainėje www.policija.lt

Tau svarbios tavo teisės ir pareigos? Viskas šia tema ir dar daugiau tinklalapyje http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Domiesi naujausia informacija narkotikų, tabako ar alkoholio vartojimo prevencijos tema? http://www.ntakd.lt/

Turi tvirtą nuomonę ir įdomių sumanymų? Susisiek su Lietuvos mokinių parlamentu http://lmp.lt/ ir pasidalink savo idėjomis!

Visur, visada, su visais suspėji ir dar turi laisvo laiko papildomiems užsiėmimams? Spustelk www.lvjc.lt ir čia rasi dar daugiau įdomios veiklos!

Norėtum pasidalinti turima informacija, padedančia mokytis? Diskutuoti su bendraamžiais forume? Apsilankyk svetainėje www.moksliukai.lt ir tikrai nenusivilsi!

Niekada negali būti tikras, ką naujo dar atrasi benaršydamas internete. Užsuk www.draugiskasinternetas.lt ir sužinok tai, ką jau seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė.

Reikia skubaus patarimo, šilto žodžio, pagalbos ar atsakymų į tau svarbius klausimus? Nedelsdamas skambink:

– Vilniaus rajono psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistams tel. 8 5 243 9429.

– Jaunimo psichologinės paramos centro darbuotojams tel. 8 699 65 946.

– Jaunimo linijos savanoriams tel. 8 800 28888.

 Neramina tavo ar draugų netinkamas maitinimasis? Turi klausimų dėl savo ar draugų mitybos? Tau padės Valgymo sutrikimų centro darbuotojai (tel.(8 5) 26 2 59 79).

Comments are closed.